Năm tháng 6/1996 tôi chuyển cho con trai tôi và làm thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước (đã ghi trên bìa đỏ). Đến tháng 6/1998, khi phát hiện con đường này vẽ như vậy là không thuộc diện tích của mình, tôi bảo con trai tôi làm giấy tặng cho lại cho tôi để tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, giấy tặng cho này có chứng thực của UBND xã. Vì làm 1 bản nên tôi nộp cho cơ quan có liên quan và đề nghị chỉnh sửa. Và họ ra quyết định năm 1999 chỉnh sửa con đường thuộc diện tích đất tôi và ghi là QĐ v/v giải quyết đất của ông T (tức tên tôi, k phải tên con tôi). Đên năm 2002, tôi và con mới lập hợp đồng chuyển nhượng theo mẫu nộp cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển đổi lại từ con tôi sang tôi để ghi trên bìa đỏ.
Do có tranh chấp, Nay họ đòi hủy QĐ năm 1999 vi cho rằng cấp trái thẩm quyền. Như vậy có đúng không? Vì sao?
Mong quý cơ quan tư vấn!
Người gửi câu hỏi: Huong Nguyen Xuan
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới cho chúng tôi. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

- Về thẩm quyền của ủy ban nhân dân xã:

Theo quy định tại Điều 37 Luật đất đai 2003, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện như sau :

“1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; giao đất đối với cơ sở tôn giáo; giao đất, cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; giao đất đối với cộng đồng dân cư.

3. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.”

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa con đường thuộc diện tích đất là Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố. Ủy ban nhân dân xã làm vậy là sai thẩm quyền.

- Về việc chứng minh con đường thuộc quyền sở hữu của bạn.

Theo quy định tại điều 247 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004:

“Điều 247. Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu

1. Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn mười năm đối với động sản, ba mươi năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu”

Như vậy, nếu bạn có chứng cứ là bạn đã ở đây trên 30 năm, và có khai thuế, đóng thuế đất cả phần lối đi kia, thì đó sẽ là những chứng cứ giúp bạn chứng minh đây là đất của bạn.

 

Ý kiến trả lời bổ sung:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới cho chúng tôi. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

- Về thẩm quyền của ủy ban nhân dân xã:

Theo quy định tại Điều 37 Luật đất đai 2003, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện như sau :

“1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; giao đất đối với cơ sở tôn giáo; giao đất, cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; giao đất đối với cộng đồng dân cư.

3. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.”

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa con đường thuộc diện tích đất là Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố. Ủy ban nhân dân xã làm vậy là sai thẩm quyền.

- Về việc chứng minh con đường thuộc quyền sở hữu của bạn.

Theo quy định tại điều 247 BLDS:

“Điều 247. Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu

1. Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn mười năm đối với động sản, ba mươi năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu”

Như vậy, nếu bạn có chứng cứ là bạn đã ở đây trên 30 năm, và có khai thuế, đóng thuế đất cả phần lối đi kia, thì đó sẽ là những chứng cứ giúp bạn chứng minh đây là đất của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật MInh Khuê