Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục ủy quyền sở hữu đất? 

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi số: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

I - Cơ sở pháp lý.

Bộ luật Dân sự năm 2005.

II - Nội dung trả lời.

Trước hết phải khẳng định mẹ bạn hoàn toàn có quyền ủy quyền cho bạn thay mẹ bạn làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

BLDS 2005 quy định về đại diện theo ủy quyền như sau:

"1. Đại diện theo uỷ quyền là đại diện được xác lập theo sự uỷ quyền giữa người đại diện và người được đại diện.

2. Hình thức uỷ quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản".

Và "phạm vi đại diện theo uỷ quyền được xác lập theo sự uỷ quyền".

Dưới đây là thủ tục thực hiện ủy quyền của mẹ bạn với bạn:

Bước 1: Lập giấy ủy quyền.

Cũng giống như các văn bản khác, Giấy ủy quyền cũng có phần đầu tiên là quốc hiệu tiêu ngữ.

Quốc hiệu tiêu ngữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên loại giấy tờ

GIẤY ỦY QUYỀN + sự việc mà bạn muốn ủy quyền

Bên ủy quyền

Họ và tên, sinh năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú

Bên nhận ủy quyền

Họ và tên, sinh năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú

Nội dung ủy quyền

Trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền, ghi rõ giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày .... đến ngày .....

Trường hợp của bạn, mẹ bạn ủy quyền cho bạn thay bà thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu nội dung ủy quyền chỉ là thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận thì phải ghi rõ là bạn chỉ thay mặt mẹ bạn thực hiện thủ tục với phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu có nội dung ủy quyền khác thì phải ghi rõ ràng.

Bước 2: thực hiện thủ tục chứng thực.

Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 03 bản, 2 bên phải đến UBND cấp xã (Tư Pháp) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền (nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).

Giấy ủy quyền chính là cơ sở pháp lý để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên. 

Sau khi đã lập được giấy ủy quyền hợp pháp, bạn có thể thay mặt mẹ bạn thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một cách hợp pháp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dưới đây chúng tôi gửi bạn tham khảo mẫu Giấy ủy quyền. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, nếu còn thắc mắc bạn có thể gửi qua địa chỉ email:  Tư vấn pháp luật đất đai qua Email hoặc qua tổng đài 1900 6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh KHuê