CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

********

 

ĐƠN TỐ CÁO VÀ KHIẾU NẠI

(V/việc giải quyết đơn tố cáo của UBND xã ............)

                                                                                                            

Kính gửi:

- Ông ..................................................       – Chủ Tịch UBND huyện .................

- Ông ..................................................       – Chủ Tịch HĐND huyện .................

- Ông ..................................................       – Trưởng Phòng Thanh Tra huyện ....

- Bà .....................................................      – Trưởng Phòng Nội Vụ huyện .........

               

Đồng kính báo:  Ông ................................ – Chủ Tịch UBND Xã .................................

Tôi tên: ........................................................, sinh năm 19................................................

Số CMND: ..........................., Cấp ngày ....../...../20......., Nơi cấp: ................................

Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................................

Nay tôi xin tố cáo sự việc với các quý ông cùng các cơ quan có thẩm quyền như sau:

Ông trưởng ấp voi lá ....................... cùng các con là ................... (Đảng viên, nguyên Phó Trưởng Công An xã nay làm cán bộ tư pháp xã), ..................................(Đảng viên, cán bộ, HĐND xã), ......................................(Đảng viên), ...............................

Về tội lộng quyền, phá hoại tài sản, chiếm đất, đe dọa giết người, xông vào nhà dân định hành hung, nhiều lần dùng những lời lẽ đe dọa, thô tục nhục mạ xúc phạm nhân phẩm con người và đặt biệt đối với trẻ em.

Ba Mẹ tôi đã nhiều lần gửi đơn tố cáo đến UBND xã ................... (từ tháng 12 năm 2009), nơi đây không giải quyết. Đến tháng 8 năm 2010 gia đình tôi gửi đơn tố cáo đến UBND huyện ......................, Công An huyện .............., nơi đây ra thông báo chuyển đơn về UBND xã ................ yêu cầu giải quyết. Nhưng nơi đây đã coi thường pháp luật “phớt lờ” quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thiếu dân chủ, cố tình bao che cho ông trưởng ấp cùng các con là cán bộ xã. Hơn thế ông ......................... đang bị tố cáo mà vẫn được ra ứng cử HĐND xã nhiệm kỳ 13.

Đến ngày 21/7/2011 Ông trưởng ấp cùng 2 con ông (trong đó có 1 người là Đảng Viên) lại trước cổng nhà chưỡi, xúc phạm nhân phẩm, de dọa sẽ giết Ba Mẹ và cả gia đình tôi. Quá bức xúc và lo sợ, nên Mẹ tôi một lần nữa gửi đơn cầu cứu đến UBND ................... và UBND huyện .............., Công an huyện Bến Lức. Nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Đến ngày 08/08/2011 vì quá bức xúc nên tôi gửi đơn tố cáo đến UBND xã .................., UBND huyện ............... xin cứu giúp gia đình tôi. Chờ mãi vẫn không được giải quyết, nhiều lần tôi gọi điện thoại cho Ông .................Chủ Tịch xã và đến Phòng tiếp dân UBND huyện để hỏi về việc giải quyết đơn tố cáo của tôi, nhưng chỉ được những lời “HỨA”.

Quá bức xúc, và theo luật tố cáo thì thời hạn giải quyết đơn tố cáo đã vượt quá luật định. Nên đến ngày 15/11/2011 tôi tiếp tục gửi đơn UBND huyện ................... Đến ngày 23/11/2011, UBND huyện .................. ra thông báo số 1081/TB-UBND với nội dung “không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện nên chuyển đơn đến UBND xã ........ để giải quyết. Đến ngày 11/04/2012 UBND xã ................. ra thông báo số 61/TB-UBND, Ngày 04/04/2012 của Ông ..............., chủ Tịch UBND xã Long Hiệp về việc giải quyết đơn tố cáo chỉ “kiểm điểm” Ông ................, Trưởng ấp voi lá.

Khiếu nại:

- Tôi không đồng ý cách giải quyết đơn tố cáo của ông ........... – Chủ Tịch UBND xã LH đối với ông trưởng ấp VL ...............

- Tôi gửi đơn tố cáo từ 08/08/2011 đến ngày 11/04/2012 (hơn 240 ngày)  mới trả lời đơn tố cáo là không đúng theo qui định của pháp luật và Nhà Nước.

- Ông trưởng ấp VL cùng các con là ............... (Đảng viên, nguyên Phó Công An xã nay làm cán bộ tư pháp xã), .............(Đảng viên, cán bộ, HĐND xã), .............. (Đảng viên). Mà lộng quyền, phá hoại tài sản, chiếm đất, đe dọa giết người, xông vào nhà dân định hành hung, nhiều lần dùng những lời lẽ thô tục, đe dọa tính mạng, nhục mạ xúc phạm nhân phẩm con người và đặt biệt đối với trẻ em, mà Chủ tịch xã ....... đã bao che không xử lí theo qui định của pháp luật.

Ông .............Chủ Tịch xã xác nhận với tôi là Ông Trưởng ấp cùng các con là cán bộ xã (là Đảng Viên) đã lấy đất ruộng của tôi đẩy vào nhà, nay là đất của nhà nước. Một gia đình là Đảng viên, là cán bộ nhà nước mà đi lấy tài sản của Nhà Nước vào nhà sử dụng việc riêng, mà ông .......... Chủ Tịch xã đã bao che không lập biên bản vi pham, không xử lí theo qui định của pháp luât. Mà ông ............ còn bào chữa “vì những người này thiếu trình độ, không hiểu biết pháp luật nên không biết hành vi đó là sai. Bây giờ lở đem vào nhà không lẽ bắt đem trả lại, thôi bỏ qua”.

- Sự giải quyết chậm trễ, sự bao che trước pháp luật đối với những con người như gia đình ông .......... một cách khó hiểu thì như thế có đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước, đối với việc làm trong sạch Đảng, trong sạch đội ngũ cán bộ công chức Nhà Nước hay không?! Có dẫn đến mất lòng tin của người dân hay không??

Đến lúc này, bản thân tôi khẩn thiết đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan chức năng huyện .......vào cuộc để điều tra, kiểm tra,xử lí nghiêm minh đúng pháp luật. Nghiêm trị những cán bộ là trưởng ấp VL cùng các con mình là cán bộ xã LH để làm gương. Xa thải những con người này ra khỏi hàng ngủ của Đảng và Nhà Nước. Và cũng là để cho họ thấy pháp luật là nghiêm minh, cũng như để tạo niềm tin trong người dân nghèo chúng tôi nơi chính quyền địa phương.

Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại (tố cáo) trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại (tố cáo).

Tôi xin chân thành cám ơn và trân trong kính chào!

LA, ngày 14 tháng 04 năm 2012

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê,

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Lê Duy

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê. 

.Tư vấn pháp luật khiếu nại tố cáo

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Về vấn đề của bạn Công ty xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật khiếu nại năm 2011

- Luật tố cáo năm 2011

2. Nội dung phân tích

Thứ nhất, bạn cần hiểu khái niệm tố cáo và khiếu nại như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 2 Luật tố cáo năm 2011 thì:

"  Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức."

Căn cứ quy định tại Điều 2 Luật khiếu nại năm 2011 thì:

" Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình."

Như vậy, bạn cần xác định rõ yêu cầu pháp lý của mình là gì để có thể làm đơn và thực hiện thủ tục pháp lý được chính xác. Trong trường hợp này, nội dung bạn đang quan tâm là về việc giải quyết đơn tố cáo của UBND xã. Vì vậy, thủ tục bạn cần thực hiện là thủ tục khiếu nại.

Thứ hai, về thủ tục khiếu nại:

Về hình thức khiếu nại trong trường hợp này được quy định tại khoản 1,2,3 Điều 8 Luật khiếu nại như sau:

" 1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

3. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này."

Về thời hiệu khiếu nại được quy định tại Điều 9 Luật khiếu nại như sau:

" Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại."

Về trình tự khiếu nại trong trường hợp này được quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại như sau:

" 1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính."

Như vậy, bạn có thể làm đơn khiếu nại ( Tham khảo Mẫu đơn khiếu nại) gửi tới UBND cấp xã hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê