Hiện nay gia đình tôi vẫn đang canh tác trên mảnh đất đó. Vậy khi có chủ trương thu hồi đất thì gia đình tôi được hưởng đền bù như thế nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.M.A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh khuê

Tư vấn về đền bù đất canh tác?

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nội dung trả lời:

Khoản 1 Điều 90 Luật đất đai năm 2013 quy định về việc bồi thường đối với cây trồng như sau:

"Điều 90. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:
a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;
b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;
c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;
d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

..."

Việc vẫn canh tác trên 2 ha đất  trồng cây lấy gỗ thuộc đất đã được đền bù nhưng chưa thu hồi sử dụng của gia đình bạn khi có chủ trương thu hồi đất thì gia đình bạn sẽ được hưởng đền bù theo điểm b) khoản 1 Điều 90 như đã nêu trên, cụ thể: Mức bồi thường trong trường hợp này được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI.