Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: P.Q

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi: 1900 6162

Trả lời:

(Câu trả lời đang chờ cập nhật)

 

 

 

Nội dung trả lời

Kính chào bạn P.Q, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

Cơ sở pháp lý

-Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013

-Quyết định 38/2014/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương

-Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2014/QĐ-UBND về quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung phân tích

Trường hợp của bạn có thể áp dụng quy định sau trong Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013:

"Điều 29. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Như thông tin bạn cung cấp bạn ở Bình Dương. Chúng tôi đã xác định được Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa ở Bình Dương là Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2014.

Theo đó, diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa bàn tỉnh Bình Dương được quy định như sau:

Điều 3. Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

1. Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa theo đơn vị hành chính của các huyện, thị xã, thành phố được quy định như sau:

Đơn vị hành chính

Đất ở (m2)

Tại các phường

60

Tại các thị trấn

80

Tại các xã

100

 

 

Theo quy định của điều luật trên,

-Nếu thửa đất của bạn được hình thành từ trước ngày quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương có hiệu lực. Tức là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn phải được công chứng trước ngày 02/11/2014 (Ngày quyết định 38/2014/QĐ-UBND có hiệu lực) và chị bạn đã tách thửa đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu bạn đáp ứng được các điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Có hợp đồng chuyển nhượng hợp pháp; đất không có tranh chấp; Không bị kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án)

-Nếu ở thời điểm hiện tại khi Quyết định 38/2014/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành bạn mới thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc ở thời điểm hiện tại bạn và chị bạn mới thực hiện tách thửa, thì phải đảm bảo được diện tích tối thiểu theo quy định tại Điều 3 Quyết định 38/2014/QĐ-UBND thì mới được phép tách thửa. Do bạn cung cấp là thửa đất của bạn là 54m2, như vậy bạn không thuộc trường hợp được phép tách thửa theo quy định tại Điều 3 Quyết định 38/2014/QĐ-UBND. Tuy nhiên, có một số trường hợp cá biệt sẽ được phép tách thửa theo quy định tại Quyết định 20/2015/QĐ-UBND như sau:

"1. Một số trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không bảo đảm diện tích tối thiểu theo quy định này, thì giao cho Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết cụ thể. Tuy nhiên, diện tích thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu là 36m2 và có kích thước bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 3m;"

Như vậy, bạn có thể làm đơn đề nghị Hội đồng tư vấn xem xét trường hợp của bạn có thuộc trường hợp cá biệt không và có thuộc trường hợp được phép tách thửa theo diện cá biệt hay không để làm thủ tục tách thửa.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, rất mong có thể giải đáp thắc mắc của bạn.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ