Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Tien Tien

ĐIỀU 3.  Điều chỉnh nội dung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 của Hợp đồng như sau :

9.1.   Bên A cam kết bàn giao Căn hộ cho Bên B vào ngày 31/03/2014, với điều kiện Bên B hoàn tất việc thanh toán 75% giá trị Căn hộ mà Bên B  thực hiện theo Phụ lục này. Nếu tới ngày 31/03/2014 Bên A vẫn chưa bàn giao căn hộ cho Bên B thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên A. Bên A có trách nhiệm hoàn trả tổng số tiền (358.706.087 đ (Ba trăm năm mươi tám triệu bảy trăm lẻ sáu ngàn không trăm tám mươi bảy đồng) mà Bên B đã thanh toán cho Bên A và bên A chịu phạt với lãi suất có kỳ hạn 3 tháng của ngân hàng công thương việt nam (Viettin Bank ) tại thời điểm bàn giao căn hộ 31/03/2014  và thời gian trả lãi suất tính từ ngày 29/04/2011 đến ngày 31/03/2013. Thời gian bên A thanh toán cho bên B trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 31/03/2014 đến 15/04/2014.Nếu trong thời gian 15 ngày mà bên A chưa thanh toán cho bên B thì...

Tư vấn về soạn thảo phụ lục hợp đồng?

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:    1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn pháp luật của công ty Luật Minh Khuê chúng tôi, với câu hỏi của bạn, xin đưa ra mẫu phụ lục hợp đồng mua bán như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                  Địa danh, ngày … tháng… năm….

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số.................
 

-    Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm…………...
-    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên..................................................................................

 

Chúng tôi gồm có.


BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………..

Đại diên         : Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ         : Giám đốc

Địa chỉ           : ………………

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :……………….

Số tài khoản  :………………..

 
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY…………………………………………………..

Đại diên         : Nguyễn Văn B

Chức vụ         : Giám đốc

Địa chỉ           : ………………

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :……………….

Số tài khoản  :………………..


Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số....... về ……..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1.
  Bên A cam kết bàn giao Căn hộ cho Bên B vào ngày 31/03/2014, với điều kiện Bên B hoàn tất việc thanh toán 75% giá trị Căn hộ mà Bên B  thực hiện theo Phụ lục này. Nếu tới ngày 31/03/2014 Bên A vẫn chưa bàn giao căn hộ cho Bên B thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên A. Bên A có trách nhiệm hoàn trả tổng số tiền (358.706.087 đ (Ba trăm năm mươi tám triệu bảy trăm lẻ sáu ngàn không trăm tám mươi bảy đồng) mà Bên B đã thanh toán cho Bên A và bên A chịu phạt với lãi suất có kỳ hạn 3 tháng của ngân hàng công thương việt nam (Viettin Bank ) tại thời điểm bàn giao căn hộ 31/03/2014  và thời gian trả lãi suất tính từ ngày 29/04/2011 đến ngày 31/03/2013. Thời gian bên A thanh toán cho bên B trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 31/03/2014 đến 15/04/2014.Nếu trong thời gian 15 ngày mà bên A chưa thanh toán cho bên B thì... (Phạt vi phạm, hủy bỏ hợp đồng, giải quyết theo Pháp luật… - quy định thế nào do 2 bên thỏa thuận)

2. …………………..…………………..…………………..…………………..………………
 

3. …………………..…………………..…………………..…………………..………………
 

4. …………………..…………………..…………………..…………………..………………

 

6. Điều khoản chung :

Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ……………………................................…

- Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ..............

- Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số...và có giá trị kể từ ngày ký…...............................

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC                                                                                           GIÁM ĐỐC

 

Trên đây là những giải đáp từ Công ty Luật Minh Khuê cho thắc mắc của bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi!

Trân Trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê