Người gửi: T.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai ? 

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ Luật Dân sự 2005 

Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình

Nội dung phân tích:

Về vấn đề của bạn chúng tôi xin đưa ra hai trường hợp khởi kiện như sau:

Trường hợp 1: Khởi kiện về quyền thừa kế.

Theo điều Điều 645 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định Thời hiệu khởi kiện về thừa kế:

Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Tuy nhiên theo như bạn trình bày, thời điểm mở thừa kế cách nay đã 20 năm, do vậy thời hiệu khởi kiện đã hết. Bạn không còn quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế ba mẹ bạn để lại nữa.

Trường hợp 2: Khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung.

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP, trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt như sau:

+ Trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp và thoả thuận việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc.

+ Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thỏa thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ.

+ Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.

Để khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung thì các đồng thừa kế của ba mẹ bạn (bạn, anh chị em của bạn...) phải có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc thừa nhận di sản do ba mẹ bạn để lại chưa chia. Khi có văn bản xác nhận có chữ ký của tất cả các đồng thừa kế thì di sản do ba mẹ bạn để lại chuyển thành tài sản chung của các thừa kế và tòa án sẽ áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến trường hợp thừa kế. Nếu bạn còn vấn đề gì thắc mắc có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn trực tuyến – 19006162

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.