1. Performance Bond.

- Giá trị: 10% giá trị hợp đồng;

- Thời hạn hiệu lực: đến 30 ngày sau khi bàn giao;

- Trả BP: khi nhà thầu mở Warrranty Bond.

2. Warranty Bond:

- Giá trị: 5% giá trị hợp đồng;

- Thời gian đệ trình: trong vòng 15 ngày sau khi bàn giao;

- Thời hạn hiệu lực: 24 tháng sau khi bàn giao;

Hiện tại, Công ty tôi và Công ty A đang tiến hành chấm dứt hợp đồng, do điều kiện khách quan không phải do lỗi của bên nào cả. Đến thời điểm chấm dứt, bên tôi đã thanh toán cho Công ty A 50% giá trị hợp đồng. Công ty A đòi bên công ty tôi phải trả lại Performance Bond.

Như vậy, tôi muốn hỏi là:

1. Khi chấm dứt hợp đồng giữa chừng như vậy, công việc mà đã phải thanh toán có được bảo hành hay không?

2. Mình có thể vẫn giữ Performance Bond hoặc yêu cầu mở Warranty Bond để đảm bảo nghĩa vụ bảo hành không?.

3. Có văn bản luật nào quy định cụ thể về vấn đề này không (tôi có nghiên cứu NĐ 48, Luật XD...nhưng vẫn chữa rõ về vấn đề này). Các nội dung mà tôi hỏi không được quy định cụ thể trong hợp đồng và hầu như nhà thầu không đồng ý với đề xuất của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Kien Tran

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê

Hợp đồng thiết kế công trình ?

Mẫu hợp đồng thiết kế công trình  - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

Chào bạn! Với câu hỏi của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Dân sự năm 2005;

Luật Dân sự năm 2015;

2. Luật sư tư vấn:

Theo như những thong tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, có thể thấy rằng hợp đồng thiết kế của Nhà thầu và công ty A không thực hiện được vì lý do khách quan mà không thuộc lỗi của bất cứ bên nào. Vì vậy, hợp đồng của hai bên chấm dứt theo trường hợp tại khoản 6 điều 424 và Điều 418 Bộ Luật Dân sự 2005. Theo đó: Điều 418 quy định về việc: Không thực hiện được nghĩa vụ nhưng không do lỗi của các bên:

"Trong hợp đồng song vụ, nếu một bên không thực hiện được nghĩa vụ mà các bên đều không có lỗi thì bên không thực hiện được nghĩa vụ không có quyền yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ đối với mình. Trường hợp một bên đã thực hiện được một phần nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu bên kia thực hiện phần nghĩa vụ tương ứng đối với mình."

Vì vậy, đến thời điểm chấm dứt, bên bạn đã thanh toán cho Công ty A 50% giá trị hợp đồng. Thì bạn có quyền nhận những nghĩa vụ tương tương đối với khoản 50% giá trị hợp đồng. Trường hợp 50% bạn đã thanh toán mà không tương xứng với Performance Bond thì bạn phải hoàn trả. Và phần nghĩa vụ đã thực hiện với nhau vẫn được bảo hành theo theo thuẩn trong hợp đồng ban đầu. 

"Mình có thể vẫn giữ Performance Bond hoặc yêu cầu mở Warranty Bond để đảm bảo nghĩa vụ bảo hành không?" Đây là yêu cầu mới phát sinh mà không được dự liệu trước trong hợp đồng. Nếu bạn muốn thỏa mãn yêu cầu trên chỉ có thể hai bên cũng thỏa thuận và phụ thuộc ý chí hai bên. Và thỏa thuận mới này là một hợp đồng bảo đảm. 

Trên đây là những giải đáp từ Công ty Luật Minh Khuê cho thắc mắc của bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi!

Trân Trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê