Bây giờ tôi muốn làm sổ đỏ mà lên mượn sổ đỏ của Ông C nhưng Ông C không cho mượn nói là nếu muốn làm sổ đỏ thì phải đưa thêm tiền cho ông thì ông mới làm cho.

Vậy tôi muốn hỏi là theo luật đất đai như thế thì có đúng không ?

Người gửi: Đ.T Ngoãn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn về việc làm sổ đỏ ?

 Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại,  gọi:   1900 6162

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

Về việc bạn muốn làm sổ đỏ đối với mảnh đất đã mua từ ông C có chứng thực của UBND xã

Việc làm này của bạn là hoàn toàn hợp lý theo quy định của pháp luật. Vì khi ông C tiến hành bán đất cho bạn (chuyển nhượng) thì ông C sẽ phải tiến hành đăng ký biến động đối với việc cấp GCNQSDĐ theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 95 Luật đất đai 2013:

"Điều 95. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

...4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;"

Cũng theo khoản 6 điều này thì: "Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế."

Như vậy, trong vòng  không quá 30 ngày kể từ ngày có xác nhận của UBND xã chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông C và bạn thì ông C sẽ phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký biến động thay đổi thông tin chủ sử dụng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bạn sẽ không phải đưa tiền cho ông C hay bất cứ khoản phụ phí nào khác (nếu trong giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký kết trước đây không ghi nhận) mà đây là trách nhiệm của ông C khi  chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bạn.

Chính vì những căn cứ trên nên việc ông C yêu cầu bạn đưa tiền cho ông ta thì mới được làm sổ đỏ là sai pháp luật, bạn nên căn cứ vào quy định trên để đòi lại quyền lợi hợp pháp cho mình 

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI