Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai qua điện thoại gọi:   1900 6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, Luật Minh Khuê xin được giải đap như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005

Bộ luật dân sự năm 2015

2. Nội dung phân tích:

Điều 467 BLDS 2005 quy định như sau:

"Điều 467. Tặng cho bất động sản   

1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản."

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp tặng cho bất động sản phải tiến hành bằng văn bản và đăng ký quyền sở hữu. Trong trường hợp hợp đồng tặng cho đã hoàn tất, vấn đề chuyển quyền sở hữu đã xong thì tài sản đó đã thuộc về người được tặng cho, người tặng cho không thể đòi lại được nữa. Đối với trường hợp của bạn, vì đối tượng tặng cho là đất đai nên hợp đồng tặng cho sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu. Do em họ bạn chưa thực hiện đăng ký quyền sở hữu đất, nên hợp đồng tặng cho này chưa có hiệu lực, chủ quyền sử dụng đất vẫn còn là của bạn chứ chưa phải là em họ bạn.

Điều 465 BLDS quy định về hợp đồng tặng cho tài sản:

“Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận”.

Như vậy, hợp đồng tặng cho là sự thỏa thuận giữa 2 bên do đó việc thay đổi nội dung hay chấm dứt hợp đồng phải có sự thoả thuận của các bên. Bạn muốn chấm dứt hợp đồng tặng cho với em họ bạn thì bạn có thể nhờ tổ hoà giải ở cơ sở, nếu không thành có thể nhờ đến xã, phường, thị trấn nơi có tài sản để giúp đỡ cho bạn và em bạn thỏa thuận được với nhau. Việc thoả thuận huỷ bỏ hợp đồng tặng cho phải được lập thành văn bản, có các bên cùng đồng ý và chứng nhận của cơ quan công chứng có thẩm quyền. Nếu bạn và em họ bạn không thoả thuận được thì bạn có quyền khởi kiện đến toà án nhân dân nơi có tài sản mà bạn yêu cầu đòi lại.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email  hoặc qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến:  1900 6162 .

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê