Ngân hàng có tới làm việc với bác tôi và chồng tôi thông báo về việc thu hồi diện tích đất trên, vì bác tôi yếu ko đi lại được nên chồng tôi đứng ra thay bác làm thủ tục giao dịch với ngân hàng. Nhưng họ yêu cầu bác tôi ký ủy quyền cho chồng tôi tại phòng công chứng(trong khi đó ngân hàng ko biết bác tôi và chồng tôi đã ký hợp đồng ủy quyền từ hồi đầu năm). Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp này Ngân hàng có thể thu hồi đất của bác tôi hay ko?
Người gửi: dung nguyen thi

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đaicủa Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời

1.Cơ sở pháp lý

-Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội.

2.Nội dung trả lời

Căn cứ Điều 164 Bộ luật dân sự năm 2005:

“Điều 164. Quyền sở hữu

Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Chủ sở hữu là cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có đủ ba quyền là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản.”

Căn cứ Điều 179 Bộ luật dân sự năm 2005:

“Điều 170. Căn cứ xác lập quyền sở hữu

Quyền sở hữu được xác lập đối với tài sản trong các trường hợp sau đây:

1. Do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp;

2. Được chuyển quyền sở hữu theo thoả thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Thu hoa lợi, lợi tức;

4. Tạo thành vật mới do sáp nhập, trộn lẫn, chế biến;

5. Được thừa kế tài sản;

6. Chiếm hữu trong các điều kiện do pháp luật quy định đối với vật vô chủ, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên;

7. Chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai phù hợp với thời hiệu quy định tại khoản 1 Điều 247 của Bộ luật này;

8. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.”

Điều 326. Cầm cố tài sản

“Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự”.

Căn cứ Điều 336 Bộ luật dân sự năm 2005:

“Điều 336. Xử lý tài sản cầm cố

Trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện nghĩa vụ không đúng thoả thuận thì tài sản cầm cố được xử lý theo phương thức do các bên đã thoả thuận hoặc được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ. Bên nhận cầm cố được ưu tiên thanh toán từ số tiền bán tài sản cầm cố.”

Như vậy theo quy định trên thì việc chồng bạn được bác bạn ủy quyền tuy nhiên việc ủy quyền không xác lập quyền sở hữu của chồng bạn với diện tích đất trên nên việc bác bạn là người có quyền sở hữu diện tích đất trên và cho chị Loan dung tài sản này để cầm cố tại ngân hàng thì tài sản này sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 336 Bộ luật dân sự năm 2005.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.