Trả lời:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi xin được trả lời bạn như sau:

Điều 126 Luật nhà ở đã được Quốc hội sửa đổi theo Luật số 34/2009/QH12 ngày 18/6/2009 quy định:


1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba (03) tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam:

a. Người có quốc tịch Việt Nam;

b. Người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hoá, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước.

Căn cứ vào quy định nói trên, bạn thuộc đối tượng có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Và nhà ở mà bạn được mua để sở hữu là căn hộ chung cư trong các dự án phát triển nhà ở thương mại và không thuộc khu vực hạn chế hoặc cấm người nước ngoài cư trú, đi lại.

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ (biên tập)

--------------------------------------