Của Toà Phúc thẩm Toà án NDTC tại TPHCM giải quyết tranh chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất giữa ông Trang Văn Minh và bà Thạch Thị Sary - trong vụ “Khu đất 1.400 lượng vàng bán… 500 triệu đồng” mà Báo SGGP phản ánh trong thời gian qua.

Đồng thời UBND TPHCM cũng kiến nghị công nhận bản án sơ thẩm số 1240/2008/DSPT ngày 18-8-2008 của Toà án Nhân dân TPHCM.

H.Nam (Theo SGGP )

Vụ “Khu đất 1.400 lượng vàng bán… 500 triệu đồng”

- Kiểm tra lại toàn bộ vụ việc

- Công nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho ông Trang Văn Minh

- Huỷ án sơ thẩm xét xử tranh chấp giữa bà Thạch Thị Sary và ông Trang Văn Minh

- Mức kỷ luật các đối tượng liên quan là phù hợp

- Toà lại hoãn xử