>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900 6162

 

Trả lời:

Đối với đất nhà thờ họ theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, thì thuộc quyền sử dụng chung của dũng họ. Trong trường hợp này khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận đó được cấp cho cộng đồng dòng họ và trao cho người đại diện hợp pháp của dòng họ đó.

Điều 220 của Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định:

Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, làng, bản, buôn, sóc, cộng đồng tôn giáo và các cộng đồng dân cư khác đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thoả mãn lợi ích chung hợp pháp của cả cộng đồng.

Các thành viên của cộng đồng cùng quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung theo thoả thuận hoặc theo tập quán, vì lợi ích của cộng đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Tài sản chung của cộng đồng là tài sản chung hợp nhất.

Đối chiếu với các quy định trên của pháp luật, thì việc anh tự ý bán đất thuộc sở hữu chung của dòng họ khi chưa được sự đồng ý của anh em trong dòng họ là trái với các quy định của pháp luật và việc dòng họ không đồng ý cho anh bán một phần mảnh đất đó là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Các văn bản liên quan:

Bộ Luật 33/2005/QH11 Dân sự

Luật 13/2003/QH11 Đất đai

Trân trọng./.

BAN TƯ VẤN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ