Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật xây dựng 2014.

- Luật khiếu nai 2011.

2. Luật sư tư vấn:

Vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Như bạn trình bày: Hiện nay, thửa đất tiếp giáp hai đường Huyện đã được UBND huyện cho chuyển mục đích sang đất ở và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kể cả hai hành lang tiếp giáp hai đường Huyện. Nhưng trong quá trình xây dựng nhà trên phần đất được cấp giấy nói trên thì bị thanh tra xây dựng lập biên bản xử phạt và buộc tháo dỡ nhà.

Những trường hợp nhà ở phải tháo dỡ  và thẩm quyền của thanh tra xây dựng được Luật xây dựng  2014 quy định như sau:

" Điều 118: Phá dỡ công trình xây dựng.

1. Việc phá dỡ công trình xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới, công trình xây dựng tạm;

b) Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận;

c) Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật này;

d) Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép xây dựng;

đ) Công trình xây dựng lấn chiếm đất công, đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân; xây dựng sai với thiết kế được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

e) Nhà ở riêng lẻ có nhu cầu phá dỡ để xây dựng mới.

Điều 165: Thanh tra xây dựng.

1. Thanh tra xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về xây dựng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành về hoạt động đầu tư xây dựng trong phạm vi cả nước. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành về hoạt động đầu tư xây dựng tại địa phương.

3. Thanh tra chuyên ngành trong hoạt động đầu tư xây dựng gồm:

a) Thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư xây dựng;

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về xây dựng.

Như vậy, từ căn cứ pháp lý nêu trên cho thấy, nếu nhà bạn được xây trên đất đã được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và có giấy phép xây dựng do UBND huyện cấp thì bạn phải hỏi rõ nguyên nhân nào làm cơ sở để thanh tra xây dựng lập biên bản xử phạt và buộc tôi tháo dỡ nhà. Nếu như nguyên nhân mà bên thanh tra xây dựng đưa ra không thuộc những trường hợp được nêu như trên thì việc thanh tra xây dựng xử phạt và buộc bạn phải phá dỡ phần nhà đã xây là không đúng quy định của pháp luật.

Nếu như việc xử phạt không đúng thì bạn có thể làm đơn khiếu nại về quyết định xử lý hành chính của tranh tra xây dựng. Việc khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại 2011 thì đơn khiếu nại sẽ gửi lên Trưởng phòng thanh tra xây dựng thuộc Sở xây dựng đã ra quyết định xử lý.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê .Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số:  1900 6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai  - Công ty luật Minh Khuê