Đăng thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia có bắt buộc không ?

Đăng thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia có bắt buộc không ?

Thưa luật sư: Nhờ luật sư tư vấn dùm tôi vấn đề như thế này a: theo thông tư 11/2015/tt-bkhđt ban hành mẫu hồ sơ mời thầu (mẫu số 04),ở mục 3 tư cách hợp lệ của nhà thầu quy định từ ngày 01/07/2016 nếu nhà thầu chưa đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia thì đã bị xem là không đủ tư cách dự thầu chưa a? vì hiện tại tôi chưa thấy thông tư hướng dẫn Việc thi hành vấn đề này. Xin cảm ơn!

Hỏi về thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu (HSDT) ?

Thưa luật sư, Trong hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp quy mô nhỏ. Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 180 ngày. Nhưng nhà thầu ...

Có được làm rõ và bổ sung nội dung công việc trong thỏa thuận liên danh sau khi mở thầu?

Xin được công ty luật tnhh minh khuê tư vấn:tôi đang thực hiện chấm thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ. Trong hồ sơ yêu cầu có đính kèm thỏa thuận liên danh ...

Hướng dẫn lập mẫu phiếu đăng báo đấu thầu ?

Kính chào luật Minh Khuê! Kính mong Luật sư về thủ tục đăng báo đấu thầu cung cấp dịch vụ căng tin cho trường học. Bên em là trường học muốn mời các cá ...

Tư vấn về điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: trong luật đấu quy định khi phát hành hồ sơ mời thầu phải có điều kiện bố trí đủ nguồn vốn thực hiện theo tiến độ. Vậy nguồn vốn ...

Hướng dẫn quy trình lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu ?

Thưa luật sư, tôi xin được hỏi dịch vụ bảo vệ kcn thuộc dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn hay dịch vụ nào khác. Và để lập hồ sơ yêu cầu theo hình thức chào hàng ...

Nộp tiền mặt trong đấu thầu có hợp lệ không ? Có trái với quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc luật đấu thầu không ?

Xin chào luật sư. Luật sư vui lòng cho hỏi vấn đề nộp tiền mặt trong đấu thầu như sau:bên mời thầu y bán hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm máy vi ...

Các công ty con có được tham dự gói thầu của nhau?

Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty tôi là công ty con của 1 tổng công ty Nhà nước (số vốn góp 60%), ngành nghề sản xuất kinh doanh chính cũng là ngành nghề sản ...

Doanh nghiệp dự thầu phải có báo cáo tài chính đã kiểm toán?

Thưa luật sư, xin hỏi: Khi Công ty A tham dự thầu thì có phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán không hay chỉ cần phải nộp báo cáo tài chính, kiểm tra ...