Tư vấn thành lập công ty ủy thác đầu tư chứng khoán ?

Tư vấn thành lập công ty ủy thác đầu tư chứng khoán ?

Thị trường chứng khoán ở nước ta đã không ngừng phát triển và việc mở các công ty kinh doanh chứng khoán, đầu tư chứng khoán ngày càng nhiều. Luật Minh Khuê tư vấn và phân tích các quy định pháp lý về vấn đề trên:

Mẫu Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư mới nhất và Thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư ?

Hướng dẫn thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư ? Thuê lại dự án đầu tư như thế nào ? Tư vấn thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư ? Thủ tục thẩm định, phê ...

Tỷ lệ góp vốn ảnh hưởng gì đến quyết định của hội đồng thành viên ? Quy định về quyền góp vốn của nhà đầu tư ?

Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên ? Quy định về góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài thành lập ...

Mẫu Văn bản đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư và Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư ? Quy trình thẩm tra dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ ? ...

Thuật ngữ tiếng anh thông dụng lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, đầu tư

Luật Minh Khuê giới thiệu một số thuật ngữ tiếng chuyên ngành trong lĩnh vực phòng cháy/chữa cháy và đầu tư nước ngoài ... để quý khách hàng tham khảo và ...