Vốn đầu tư là gì ? Tìm hiểu về vốn đầu tư ?

Khi tiến hành đầu tư kinh doanh của một dự án thì cần nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư đó, được gọi là vốn đầu tư. Bài viết xoay quanh vấn đề tìm hiểu về ...

Thủ tục tiếp nhận và phân loại hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ?

Giờ đây, hoạt động giao thương ngày càng phát triển, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cũng diễn ra rất phổ biến ở các nước. Ở Việt Nam hiện nay cũng có rất ...

Đầu tư trong nước là gì ? Khái niệm về đầu tư trong nước

Đầu tư trong nước là gì? Khái niệm về đầu tư trong nước. Các biện pháp đầu tư khuyến khích đầu tư như thế nào, các biện pháp ưu đãi đầu tư trong nước. Sau ...

Quy định mới về hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định pháp luật mới nhất.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại Luật Đầu tư năm 2020 có một số điểm mới cơ bản như bổ sung các ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài. Quy định bổ sung các ...