Quy định của pháp luật về công ty TNHH một thành viên

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định ...

Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội

Công ty cổ phần được xem là công ty đối vốn, trong đó phần vốn góp của các cổ đông được chia thành các phần nhỏ bằng nhau được gọi là cổ phần. Đây là một ...

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản mới nhất 2020 ?

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản là gì ? Hồ sơ, thủ tục và quy trình đăng ký thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào ? ...

Hộ kinh doanh cá thế có thể mở 2 địa điểm kinh doanh được không ?

Hình thức mở thêm các địa điểm kinh doanh áp dụng như thế nào với hộ kinh doanh cá thể ? Phương pháp tính thuế và cách kê khai thuế áp dụng như thế nào với ...

Tư vấn áp dụng tiêu chuẩn ISO doanh Nghiệp

Sơ lược về ISO và lợi ích của việc áp dụng ISO: Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO (International Standardization Organization) về hệ thống ...

Mẫu thư mời hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2020

Thư mời hợp tác kinh doanh là văn bản dạng thư mời gửi đến những đối tác tiềm năng, có khả năng kinh doanh phát triển một dịch vụ, một sản phẩm hoặc lĩnh ...

Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản cập nhật mới nhất năm 2020

Điều lệ trong công ty được hiểu đơn giản là "luật" nội bộ của công ty ban hành. Điều lệ công ty cổ phần được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp (không trái) ...

Dịch vụ nổi bật