Luat Minh Khue
Điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ công nghiệp

Điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ công nghiệp

Chào Luật sư. Doanh nghiệp chúng tôi đã được cấp phép về sản xuất chất hóa học. Bây giờ Doanh nghiệp tôi muốn sản xuất và hoạt động thương mại đối với tiền chất thuốc nổ. Luật sư tư vấn giúp chúng tôi điều kiện để kinh doanh trong lính vực này. Cảm ơn luật sư

Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Doanh nghiệp chúng tôi đang có nhu cầu mở rộng lĩnh vực kinh doanh cụ thể là Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. TUy nhiên ...

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

Kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử là một trong số ngành rất đặc biệt và rất mới ở Việt Nam. Hiện nay chưa nhiều văn bản pháp luật điều chính ...

Điều kiện kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán.

Kính gửi Luật sư. Chúng tôi đang có nhu cầu mở doanh nghiệp và kinh doanh chính trong lĩnh vực trung gian thanh toán. Xin luật sư cho chúng tôi biết điều ...

Điều kiện kinh doanh vận tải hàng không mới nhất năm 2019

Vận tải hàng không được xem là ngành hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hoá, giao thoa văn hoá và thúc đẩy dịch vụ du lịch phát triển… Đặc biệt, hoạt ...

Làm thể nào để mở trung tâm cai nghiện ma túy!

Chào luật sư, Chúng tôi là bác sỹ và dược sỹ, chúng tôi đang có nhu cầu chung vốn để mở một trung tâm cai nghiện ma túy. Rất mong luật sư tư vấn giúp chúng ...

Quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Trong đó có ...

Điều kiện kinh doanh sản phẩm biến đổi gen làm thực phẩm

Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen làm thực phẩm là một trong những ngành nghề kinh doanh còn khá mới mẻ. Để có thể quyết định đầu tư kinh doanh trong lĩnh ...

Dịch vụ nổi bật