Hộ kinh doanh được sử dụng tối đa bao nhiêu lao động ? Mức thuế phải nộp

Hộ kinh doanh được sử dụng tối đa bao nhiêu lao động ? Mức thuế phải nộp

Hộ kinh doanh cá thể có bị giới hạn số lượng người lao động không ? Số lượng người lao động tối đa được sử dụng là bao nhiêu người ? Mức thuế, cách tính thuế theo quy định hiện nay áp dụng như thế nào ? Các vấn đề trên sẽ được Luật Minh Khuê giải đáp cụ thể:

Hộ kinh doanh cá thế có thể mở 2 địa điểm kinh doanh được không ?

Hình thức mở thêm các địa điểm kinh doanh áp dụng như thế nào với hộ kinh doanh cá thể ? Phương pháp tính thuế và cách kê khai thuế áp dụng như thế nào với ...

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể có phải là bắt buộc hay không ?

Khi nào thì phải mở hộ kinh doanh cá thể/hộ kinh doanh gia đình ? Điều kiện, thủ tục và mức thuế hiện nay đang áp dụng với hình thức kinh doanh hộ gia đình ...

Dịch vụ nổi bật