>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Đối với một số thắc mắc của bạn, tôi xin trả lời như sau:

Thủ tục cần thiết thành lập CTCP du lịch hoạt động quốc tế :

I. Thành lập Doanh nghiệp

Theo Điều 43 Luật Du lịch điều kiện doanh nghiệp thực hiện kinh doanh lữ hành là :

"Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

3. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế."

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế  quy định tại Điều 46 Luật Du lịch:

"1. Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.

2. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật này.

3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

4. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

5. Có tiền k‎ý quỹ theo quy định của Chính phủ."

Theo các cơ sở trên, doanh nghiệp muốn thực hiện kinh doanh lữ hành phải có ngành nghề “kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế” trên giấy phép Đăng kí kinh doanh.  

* Thành lập công ty du lịch tại Sở kế hoạch và đầu tư, hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu - phù hợp với  loại hình doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty theo mẫu phù hợp với loại hình doanh nghiệp.

3.  Danh sách cổ đông theo mẫu. (có ít nhất 3 cổ đông sáng lập)

4. Giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông

5. Giấy tờ chứng minh vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh có yêu cầu.

6. Chứng chỉ hành nghề đối với những ngành nghề kinh doanh có yêu cầu.

7. Giấy uỷ quyền cho người đi làm thủ tục.

II.. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

1.  Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao) ;

3. Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế

4.  Bản xác nhận số năm kinh nghiệm của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế (4 năm).

5. 03 bản sao thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;

6.  Bản xác nhận số tiền ký quỹ tại ngân hàng (250 triệu đồng)

7. Hợp đồng thuê trụ sở, văn phòng, địa điểm kinh doanh hợp pháp

8. Các giấy tờ, tài liệu khác cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu kèm theo. 

- Số lượng hồ sơ: 3 bộ chính.

Về chi phí dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tới số máy yêu cầu dịch vụ hoặc số tổng đài luật sư tư vấn pháp luật, gọi: 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê