Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

Các loại phá sản rút gon theo Luật doanh nghiệp ?

Tư vấn pháp luật phá sản 24/7: 1900.6162

Trả lời

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty, với câu hỏi của bạn tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật phá sản năm 2003 (Luật phá sản sửa đổi năm 2014)

-Tòa án nhân dân giải quyết phá sản theo thủ tục rút gọn đối với các trường hợp sau:

+ Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 của Luật này mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;

+Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tài sản để thanh toán chi phí phá sản.

Trường hợp Tòa án nhân dân xét thấy doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án nhân dân thông báo cho người tham gia thủ tục phá sản biết về việc Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều này, Tòa án nhân dân xem xét, tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản đối với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này hoặc tiếp tục giải quyết theo thủ tục thông thường và thông báo cho người tham gia thủ tục phá sản biết.

Trường hợp Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì người nộp đơn không được hoàn lại lệ phí phá sản, tiền tạm ứng chi phí phá sản đã nộp.

Một vụ phá sản thông thường được giải quyết theo thủ tục bao gồm 4 bước. Tuy nhiên, pháp luật đặt ra một số trường hợp phá sản vẫ được tiến hành giải quyết mà không nhất thiết phải trải qua tất cả các thủ tục. Điều này giúp cho thủ tục phá sản được diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm và đồng thời lược bỏ được một số thủ tục không cầ thiết.

Trân trọng!

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê