Tôi mới làm kinh doanh nên không biết như thế có đúng theo quy định của pháp luật không?. Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê. Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.
Kính thư
Người gửi:Tấn TL

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn hạch toán tài sản cố định vào doanh nghiệp ?

Tư vấn hạch toán tài sản cố định vào doanh nghiệp - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi! Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2005

Luật doanh nghiệp năm 2014

2. Nội dung tư vấn:

Vấn đề mà bạn yêu cầu tư vấn có liên quan đến việc góp vốn của các thành viên trong công ty. Về vấn đề này, Luật Doanh nghiệp 2005  qui định như sau:

"Điều 30. Định giá tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.

2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.

3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn hoặc tổ chức định giá và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá."

Do đó khi tiến hành định giá tài sản góp vốn của anh trong công ty, phải có sự tham gia thỏa thuận của tất cả các thành viên và phải căn cứ vào giá trị thực tế của tài sản mà anh góp vào trong công ty chiếm tỉ lệ là bao nhiêu. Tỉ lệ vốn góp của anh trong công ty trực tiếp liên quan đến trách nhiệm tài sản của anh với các nghĩa vụ tài chính của công ty vì thế anh phải hết sức lưu ý. Hành vi của anh bạn cùng góp vốn với anh là vi phạm các qui định về vấn đề góp vốn trong doanh nghiệp. 

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn. Chúc bạn thành công!

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

-------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: