>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

Tư vấn luật đầu tư trực tiếp nước ngoài ?

Tư vấn luật đầu tư trực tiếp nước ngoài - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp của công ty, với câu hỏi của bạn tôi xin trả lời như sau:

Khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Luật đầu tư năm 2005 quy định:

"2. Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

3. Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư".

Điều 21 Luật đầu tư năm 2005 có quy định về các hình thức đầu tư trực tiếp:

"1. Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

2. Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

3. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT.

4. Đầu tư phát triển kinh doanh.

5. Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

6. Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

7. Các hình thức đầu tư trực tiếp khác".

Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư quy định các hình thức đầu tư gián tiếp

"1. Nhà đầu tư thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam theo các hình thức sau đây:

a) Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác;

b) Thông qua quỹ đầu tư chứng khoán;

c) Thông qua các định chế tài chính trung gian khác".

Như vậy thông qua các quy định trên đây thì tiêu chí để phân biệt giữa hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp là việc nhà đầu tư có tham gia quản lí hoạt động đầu tư hay không. nếu nhà đầu tư bỏ vốn để tham gia hoạt động đầu tư và quản lí hoạt động đầu tư thì là đầu tư trực tiếp, ngược lại không tham gia quản lí hoạt động đầu tư mà chỉ đơn thuần là bỏ vốn để tìm kiếm lợi nhuận thì là hình thức đầu tư gián tiếp.

từ các phân tích trên tôi xin đưa ra ví dụ như sau:

- Ví dụ về hình thức đầu tư trực tiếp: Công ty A kí kết hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) với công ty B nhằm đầu tư xây dựng nhà chung cư để bán. 

- Ví dụ về hình thức đầu tư gián tiếp: Ông A góp vốn vào công ty hợp danh B ( ông A là thành viên góp vốn)để hàng tháng hưởng lợi nhuận từ số vốn góp của mình

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật đầu tư - Công ty luật MinH Khuê

---------------------------------------------------

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn xin cấp phép đầu tư;

2. Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư;

3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh;

4. Các dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư trong nước;

5. Tư vấn thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam;

6. Dịch vụ tư vấn Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;