>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900 6162

a. Trình tự thực hiện:

- Việc chuyển đổi doanh nghiệp có thể được tiến hành sau khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký lại hoặc đồng thời với việc đăng ký lại.

- Doanh nghiệp đề nghị chuyển đổi nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác về nội dung hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư  - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc xem xét; trình Lãnh đạo Ban các ý kiến về việc chuyển đổi doanh nghiệp; dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư trình Trưởng Ban ký duyệt; trao Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Nếu từ chối hoặc có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì thông báo rõ lý do với doanh nghiệp bằng văn bản.

b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trụ sở Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

-  Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

+ Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi;

+ Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua quyết định;

+ Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.

Trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thành viên mới thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm:

+ Đối với thành viên mới là cá nhân: Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

+ Đối với thành viên mới là pháp nhân: Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của pháp nhân; Quyết định ủy quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên mới là pháp nhân nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ phải có chứng thực của cơ quan nơi pháp nhân đó đã đăng ký không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

-  Số lượng hồ sơ:  04 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc.

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư của dự án.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai (Mẫu kèm theo):

- Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật đầu tư số 67/2014/QH13 của Quốc hội 

- Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008;   

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng lý đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

- Quyết định số 27/2006/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc xác định tiêu chuẩn dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao”;

- Thông báo số 86/TB-VPCP 23/4/2007 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp: 1900 6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

-------------------------------------

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN:
1. Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp;

3. Dịch vụ tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp;

4. Dịch vụ tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư riêng dành cho doanh nghiệp;

6. Tư vấn xây dựng, hoàn thiện ý tưởng kinh doanh;

7. Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;

8. Tư vấn chuyển đổi loại hình công ty, doanh nghiệp.