>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư 86/2003/TT-BTC hướng dẫn mẫu cổ phiếu và số chứng nhận cổ đông trong công ty cổ phần, khoản 5 Mục II có quy định: Cổ phiếu do Kho bạc nhà nước đã in, phân phối cho các công ty cổ phần hoặc cổ phiếu do các công ty cổ phần đã tự in theo quy định của Luật Doanh nghiệp trước khi Thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị lưu hành”.

Như vậy, cổ phiếu của công ty cổ phần phải do kho bạc nhà nước in và phân phối cho các công ty cổ phần, đối với các cổ phiếu do công ty cổ phần tự in theo quy định của Luật doanh nghiệp trước khi Thông tư 86/2003/TT-BTC có hiệu lực thì vẫn có giá trị.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê