Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê

Công ty cổ phần không có chủ tịch HĐQT, không cần Ban kiểm soát có được không?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp: 1900.6162

Trả lời:

Thưa quý khách hàng! Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề bạn đang vướng mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

2. Nội dung phân tích

Khoản 1 điều 134 Luật doanh nghiệp quy định: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Như vậy, theo quy định trên trừ trường hợp luật chứng khoán có quy định khác thì công ty cổ phần chỉ có 02 cách lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động như trên. Theo đó, Hội đồng quản trị là một bộ phận bắt buộc phải có, do đó việc thành lập công ty cổ phần mà không có chủ tịch Hội đồng quản trị là không được vì bắt buộc phải có Hội đồng quản trị.

Còn về thành phần Ban kiểm soát, từ quy định trên có thể thấy Công ty cổ phần sẽ không bắt buộc phải có thành phần Ban kiểm soát, tuy nhiên sẽ phải có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Cụ thể, mô hình công ty cổ phần có thể không có Ban kiểm soát trong trường hợp ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập, các thành viên độc lập sẽ thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty. Như vậy, việc không cần thành lập Ban kiểm soát là vì đã có các thành viên độc lập thực hiện chức năng kiểm soát thay cho ban kiểm soát.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật