Hiện nay, tình hình công ty đang hoạt động không tốt và bgđ chi phối , không minh bạch về tài chính, có dấu hiệu chuyển vốn thông qua công ty con của mình. Tôi phải làm sao để lấy lại tiền vốn - giá trị cổ phần là 90 triệu đồng ( 4% cổ phần ngành camera và 2% cổ phần ngành điện tử ) ? 

Cảm ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật Doanh nghiệp năm 2014

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ quy định tại điểm e khoản Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

"Điều 161. Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định tại Điều 160 của Luật này;

b) Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

d) Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

đ) Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh công ty sẽ tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện. "

Theo đó, trong trường hợp của anh, nếu như trong điều lệ công ty có quy định thì anh có quyền khởi kiện công ty để lấy lại số tiền mình đã góp vốn. Còn nếu điều lệ công ty không quy định thì anh không thế lấy lại được phần vốn góp đó. 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Công ty không mua lại và không ai mua phần vốn góp thì có rút vốn được không?​ Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp về chuyển nhượng vốn góp, gọi:  1900 6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê