Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật du lịch năm 2005 (văn bản thay thế: Luật du lịch năm 2017);

Nghị định 168/2017/NĐ-CP;

- Luật doanh nghiệp 2014.

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại điều 31 luật du lịch 2017 quy định:

"1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;

c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa."

Như vậy có thể hiểu kinh doanh dịch vụ lữ hành gồm 3 điều kiện: doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng; Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

1. Điều kiện về doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

Bạn có thể tham khảo về điều kiện thành lập doanh nghiệp: Tôi muốn thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì ?

2. Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng

Theo quy định tại điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật du lịch thì có thể chia ra làm 02 mức ký quỹ bao gồm:

- Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

- Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

+  Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

+  Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

+  Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

​3. Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Ở đây người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Tại điểm c khoản 1 điều 31 luật du lịch 2017 quy định:

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp về xin giấy phép hoạt động lữ hành trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê