Vậy cho mình hỏi:

Để bổ sung đăng ký ngành nghề này thì ngoài việc làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh ra còn phải làm thủ tục gì khác không (trước hoặc sau khi xin cấp Giấy CN đăng ký kinh doanh mới) để Công ty được sản xuất phần mềm hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật? (ví dụ như cần có điều kiện gì? có cần chứng chỉ hành nghề không? xin cấp giấy phép gì?...)

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Ruby

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Tư vấn bổ sung ngành nghề sản xuát phần mềm ?

Tư vấn bổ sung ngành nghề sản xuất phần mềm  - Ảnh  minh họa

 

Trả lời:

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty. Cấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; (Thay thế bởi: Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

2. Nội dung phân tích:

Công ty của bạn muốn đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuất phần mềm cho thiết bị giám sát hành trình ô tô. Để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, công ty bạn cần chuẩn bị hồ sơ cũng như thực hiện các trình tự, thủ tục như sau:

Về hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký);
- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
- Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp hoặc có chữ ký của chủ tọa và thư ký). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Về trình tự thực hiện:

- Bước 1: Công ty chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Bước 2: Công ty đến nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh;

- Bước 3:  Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Khi thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, công ty cần lưu ý:

- Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4;

- Công ty có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Công ty phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa có những thông tin trên;

- Công ty phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác;

Sau khi đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh xong, công ty cần phải đăng tải nội dung đã bổ sung trên  trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo các phương thức sau:
- Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
- Trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, địa chỉ 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội;
- Thông qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia:  http://dangkykinhdoanh.gov.vn

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê