1. Cơ sở pháp lý:

- Luật doanh nghiệp năm 2005;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các Quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp

Luật sư tư vấn thành lập công ty, Gọi số: 1900.6162

2. Phân tích các quy định pháp luật liên quan:

Theo quy định tại Chương 8 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, một số điều được sửa đổi tại Nghị định số 12/2012/NĐ-CP thì Kinh doanh Karaoke là một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Cụ thể là doanh nghiệp cần phải có Giấy phép kinh doanh hoạt động Karaoke.

Cụ thể như sau:

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp:

+ Cơ quan có thẩm quyền cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư của các tỉnh/thành phố.

+ Hồ sơ: Tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, yêu cầu hồ sơ khác nhau.

+ Thời gian:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Lưu ý: Trong ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp phải có mã ngành nghề 9329: “Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Karaoke”

Bước 2: Đăng ký Giấy phép kinh doanh Karaoke

+ Điều kiện kinh doanh: Quy định tại Điều 30 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP

+ Cơ quan có thẩm quyền cấp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp cấp giấy phép kinh doanh đối với Tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke ngoài cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao hoặc hạng cao cấp có đủ điều kiện quy định tại Điều 30 và các khoản 1 và 2 Điều 32 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh số phòng, diện tích từng phòng;

- Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Thời gian : 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  ( Số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ)

 

3. Kết luận

Để đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực karaoke cần trải qua hai bước:

- Thành lập doanh nghiệp có mã ngành nghề về kinh doanh Karaoke.;

- Đăng ký Giấy phép kinh doanh Karaoke.

 

4. Dịch vụ thành lập công ty.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác với Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

--------------------------------------