1. Các vấn đề chung về Hội, hiệp hội

Hội được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội có các hình thức, tên gọi khác nhau: hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật. Việc xác định các hình thức, loại hình của hội sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có mong muốn thành lập hội theo mục đích nào.

Hiện nay, hầu hết ở các lĩnh vực ngành nghề đều có các hiệp hội, câu lạc bộ... để bảo vệ quyền và lợi ích cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực đó.

Các văn bản điều chỉnh vấn đề này:

- Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

- Thông tư 11/2010/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

2. Điều kiện thành lập hội

1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

2. Có điều lệ;

3. Có trụ sở;

4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

đ) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký thanh gia thành lập hiệp hội.

 

3. Hồ sơ xin phép thành lập hội

1. Đơn xin phép thành lập hội.

2. Dự thảo điều lệ.

3. Dự kiến phương hướng hoạt động.

4. Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

5. Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

6. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

7. Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

 

4. Các tài liệu quý khách hàng cần cung cấp cho chúng tôi:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của người đứng ra thành lập hội;

- Tờ ghi nhận chữ ký của các thành viên tham gia;

- Đơn xin gia nhập của các thành viên (Chúng tôi sẽ cung cấp mẫu);

- Thông tin về phương hướng hoạt động của hội, địa điểm đặt trụ sở, hợp đồng thuê trụ sở (nếu có);

- Bản kê khai tài sản của các thành viên tự nguyện góp vào hội;

- Thông tin của các hội viên, cơ cấu tổ chức mong muốn (Chúng tôi sẽ cung cấp các biểu mẫu, cơ cấu chuẩn để quý khách hàng xem xét).

 

5. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện là 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:

- Sở Nội vụ: 20 ngày (15 ngày thẩm định và 05 ngày chỉnh lý, hoàn tất dự thảo quyết định);

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình ký: 05 ngày.

 

6. Các việc Công ty luật Minh Khuê sẽ thay mặt quý khách hàng thực hiện và chi phí dịch vụ:

6.1. Các việc MKLAW FIRM sẽ thay mặt quý khách hàng thực hiện

- Soạn dự thảo điều lệ;

- Soạn dự thảo phương hướng hoạt động;

- Thống nhất và chốt cơ cấu tổ chức của Hiệp hội cùng quý khách hàng;

- Soạn phương hướng hoạt động, quyết định thành lập ban vận động thành lập Hiệp hội;

- Cung cấp các mẫu cần thiết để quý khách hàng thực hiện các tài liệu kể trên;

- Thay mặt quý khách hàng nộp hồ sơ thành lập Hiệp hội;

- Thay mặt quý khách hàng liên hệ công tác, tư vấn pháp lý để thành lập Hiệp hội;

- Thay mặt quý khách hàng lấy kết quả từ UBND thành phố.

2. Chi phí dịch vụ

Chi phí để thực hiện dịch vụ trên sẽ được Chúng tôi trao đổi cụ thể với khách hàng trong quá trình tư vấn và thực hiện hợp đồng.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê  

-------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: