1. Điều kiện chuyển nhượng dự án:

- Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác. Điều kiện chuyển nhượng dự án thực hiện theo quy định về điều kiện chuyển nhượng vốn (khoản 2-điều 65-Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày  22/09/2006 của Chính phủ):

- Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày  22/09/2006 của Chính phủ và pháp luật có liên quan;

- Bảo đảm tỷ lệ và các điều kiện phù hợp với quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

- Việc chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

 

2. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

Hồ sơ chuyển nhượng dự án gồm:

- Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án: Tham khảo Văn bản đăng ký đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ;

- Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông hoặc thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển nhượng dự án (bản chính).

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án (bản chính).

- Các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của bên chuyển nhượng.

- Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng: Bản sao hợp lệ (có công chứng) giấy tờ chứng thực cá nhân đối với bên nhận chuyển nhượng là cá nhân; hoặc bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân.

- Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.

- Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị chuyển đổi.

- Số lượng hồ sơ nộp:   01 bộ gốc

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900 6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

Quý khách hành có nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ với Chúng Tôi!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

-----------------------------------------

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn xin cấp phép đầu tư;

2. Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư;

3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh;

4. Các dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư trong nước;

5. Tư vấn thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam;

6. Dịch vụ tư vấn Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;