1. Thẩm quyền giải quyết:          

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/Thành phố

2. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

Hồ sơ Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp nhà nước bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;  

- Quyết định thành lập Công ty của Cơ quan có thẩm quyền theo mẫu;

- Điều lệ Công ty đã được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê: Tổng giám đốc Công ty đối với Công ty có Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty đối với Công ty không có Hội đồng quản trị.

Các loại giấy tờ khác:

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (bản sao có công chứng hoặc có chứng thực của cơ quan cấp) của một trong các thành viên quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP  hoặc các chức danh quản lý quan trọng khác theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP (đối với Công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

3. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

- 05  ngày làm việc  kể từ ngày Phòng ĐKKD nhận được hồ sơ (đối với hồ sơ chưa  hợp lệ, phải sửa đổi, bổ sung).

4. Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003;

- Luật Hợp tác xã năm 2003;

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;

- Luật Đầu tư năm 2005;

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

--------------------------------------- 

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: