Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: NV Thịnh

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Tư vấn luật thương mại quốc tế?

Tư vấn luật thương mại quốc tế - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn đã tin tưởng, thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Trước hết, để biết Luật thương mại quốc tế (LTMQT) là gì, bạn phải tìm hiểu khái niệm Thương mại quốc tế (TMQT).

TMQT bao gồm hai lĩnh vực:

+ Thứ nhất, hoạt động thương mại cụ thể, tức là việc trao đổi hàng hoá, dịch vụ thông qua các hợp đồng thương mại quốc tế. Ngoài ra hoạt động TNQT còn biểu hiện trong các lĩnh vực khác như dịch vụ, đầu tư, thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. 

+ Thứ hai, các vấn đề liên quan đến chính sách thương mại của các quốc gia trên thế giới như thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ, thương mại đầu tư, các vấn đề về bán phá giá, tài trợ xuất khẩu… Đây có thể coi là những vấn đề thuộc lĩnh vực công.

Luật Thương mại quốc tế:

Có nhiều quan điểm về Luật thương mại quốc tế, bởi nó là một lĩnh vực rộng lớn và tồn tại các chủ thể phức tạp. LTMQ là một môn học điều chỉnh các hành vi thương mại có yếu tố quốc tế. Cũng có thể hiểu LTMQT là những quy tắc điều chỉnh hai lĩnh vực.

+ Thứ nhất: các quan hệ thương mại trong lĩnh vực công tức là các chính sách thương mại của các quốc gia; các khu vự kinh tế... 

+ Thứ hai: các quan hệ giữa các thương nhân được phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế các quan hệ thuộc lĩnh vực tư (chủ yếu là các hợp đồng).

Trân Trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT