"2./  TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

TH.1:Hộ kinh doanh có sử dụng hoá đơn VAT:

Bước 1: Huỷ hóa đơn tại phòng tuyên truyền:

- Khi huỷ HĐ ĐDPL phải đi cùng Hồng Châu lên để ký BB thanh huỷ HĐ tại CCT cần chuẩn bị HS gồm: Cuốn HĐ GTGT, Sổ mua HĐ,  CMND ĐDPL.

-Lưu ý: đóng dấu vuông tất cả các liên HĐ GTGT

Bước 2: Nộp HSGT + QTGT + BCT + TK TNCN  phòng hành chính

Bước 3: 30 -> 60 ngày sau cơ Quan thuế quyết toán thuế, đối chiếu các số liệu quyết toán.

Bước 4: Nhận kết quả xác nhận không nợ thuế + Nộp HS trả giấy phép kinh doanh tại Ủy Ban Quận. 

 TH.2:Hộ kinh doanh thuế khoán không sử dụng hoá đơn VAT:

Bước 1: Nộp CV Xác nhận không nợ thuế + MST + Thông báo ngừng kinh doanh cho CCT.  Trả kết quả xác nhận trong 5 ngày làm việc.

Bước 2: Nhận kết quả xác nhận không nợ thuế + Nộp HS trả giấy phép kinh doanh tại Ủy Ban Quận. "

ĐPDL?

CCT?

MST?

HSGT + QTGT + BCT + TK TNCN?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư.

Người gửi: Nguyễn Anh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

 

Tư vấn thủ tục giải thể hộ kinh doanh?

Tư vấn thủ tục giải thể hộ kinh doanh - Ảnh minh họa

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Đối với một số thắc mắc của bạn, tôi xin trả lời như sau:

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Trường hợp 1: Hộ kinh doanh có sử dụng hoá đơn VAT:

Bước 1: Huỷ Hoá đơn tại phòng tuyên truyền:

- Khi huỷ Hoá đơn, người đại diện theo pháp luật phải đi cùng HSL AW lên để ký biên bản thanh huỷ Hợp đồng tại Chi Cục thuế cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Cuốn hoá đơn giá trị gia tăng, Sổ mua hoá đơn, Chứng minh thư nhân dân của người đại diện theo pháp luật.

-Lưu ý: đóng dấu vuông tất cả các liên hoá đơn giá trị gia tăng.

Bước 2: Nộp Hồ sơ giải thể + Quyết toán giải thể + Báo cáo Thuế + tờ khai thuế thu nhập cá nhân phòng hành chính

Bước 3: Từ 30 đến 60 ngày sau cơ Quan thuế quyết toán thuế, đối chiếu các số liệu quyết toán.

Bước 4: Nhận kết quả xác nhận không nợ thuế + Nộp Hồ sơ trả giấy phép kinh doanh tại Ủy Ban Quận/huyện.

Trường hợp 2: Hộ kinh doanh thuế khoán không sử dụng hoá đơn VAT:

Bước 1: Nộp Công văn xác nhận không nợ thuế + Mã số thuế + Thông báo ngừng kinh doanh cho Chủ cá thể. Trả kết quả xác nhận trong 5 ngày làm việc.

Bước 2: Nhận kết quả xác nhận không nợ thuế + Nộp hồ sơ trả giấy phép kinh doanh tại Ủy Ban Quận/huyện.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT