Người gửi: V.G.Đ

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp Công ty Luật Minh Khuê.

Giám đốc bổ nhiệm cho vợ là Phó giám đốc ?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp năm 2014

Nội dung phân tích

Theo Điều 85 LDN 2014 quy định cơ cấu tổ chức CTTNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu:

"1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

3. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty."

Như vậy, nếu Giám đốc là chủ sở hữu công ty thì đương nhiên có quyền bổ nhiệm ai là Phó giám đốc, nếu không, mọi quyền và nghĩa vụ về nhân sự của Giám đốc, trong đó có hay không được bổ nhiệm Phó giám đốc và điều kiện để làm Phó giám đốc sẽ do Điều lệ công ty và hợp đồng quy định.

Ngoài ra, trong quy định của pháp luật hiện nay cũng không hạn chế về việc chồng là Giám đốc, vợ là Phó giám đốc.

Như vậy, nếu vợ đủ điều kiện làm Phó giám đốc, điều lệ công ty không cấm, hợp đồng cho phép thì Giám đốc có thể bổ nhiệm vợ làm Phó giám đốc.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP