Vì vậy công ty xin hỏi Hội đồng quản trị có được triệu tập một nhóm cổ đông là người lao động đanh chiếm giữ 8% số phiếu để bầu lại trưởng ban kiểm soát hay không?
2, Hội đồng quản trị có được triệu tập một nhóm cổ đông chiếm giữ 68% số phiếu để bầu lại trưởng ban kiểm soát?

Trân trọng cảm ơn Quý công ty!

Người hỏi: HT Gâm

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi, câu hỏi cuả  bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2005; Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

Nội dung tư vấn: Công ty của bạn là công ty cổ phần khi trưởng ban kiểm soát nghỉ hưởng chế độ hưu trí thì phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu thêm thành viên Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có quyền quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.Theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 96 luật Doanh nghiệp năm 2005; điểm c khoản 2 điều 135 Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2014

Như vậy trong trường hợp của công ty bạn thì phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông  gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chứ không phải là nhóm cổ đông chiếm 8% hay 68% số phiếu.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT