Hợp đồng đầu ra với bệnh viện là hợp đồng cho thuê hệ thống máy, thời hạn thuê khoảng 4 năm, hình thức thanh toán hằng tháng (giá trị cho thuê chia đều cho thời hạn thuê, tính theo tháng), trong hợp đồng cũng ghi rõ là khi hết thời hạn thuê thì mặc nhiên tài sản cố định là hệ thống máy này sẽ thuộc về bệnh viện. Như vậy, cho em hỏi:

1/ Trường hợp với hợp đồng đầu ra như vậy có được coi là hợp đồng cho thuê tài sản cố định là cho thuê tài chính hay thuê cho thuê hoạt động? Nếu cho thuê tài sản cố định như vậy thì có hợp lý không khi giấy phép đăng ký kinh doanh không có đăng ký cho thuê. Giả sử, nếu cộng ty được phép cho thuê thì nếu hợp đồng đó là cho thuê tài chính thì có sai nguyên tắc đăng ký hoạt động không khi công ty không có chức năng cho thuê tài chính.

2/ Công ty muốn đăng ký khấu hao nhanh hệ thống máy đó, bảo đảm rằng hiệu quả kinh doanh của công ty có lãi thì có được không, thủ tục đăng ký khấu hao nhanh như thế nào?

3/ Cuối kỳ, chuyển giao quyền sở hữu tài sản cố định đó lại cho bệnh viện với giá trị là 0 đồng có được không? (không phải đánh giá lại tài sản cố định), có phải xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho bệnh viện không trong trường hợp chuyển giao quyền sở hữu tài sản cố định đó?

Mong nhận được hồi âm của quý công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật dân sự năm 2015;  

Thông tư 45/2013/TT-BTC

Thông tư 39/2014/TT-BTC

2. Nội dung phân tích:

Khoản 1 Điều 472 Bộ luật dân sự quy định:

Điều 472. Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Căn cứ Điều 8 Thông tư 45/2013/TT-BTC:

Điều 8. Cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

1. Mọi hoạt động cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý tài sản cố định phải theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối với tài sản cố định đi thuê:

a. TSCĐ thuê hoạt động:

- Doanh nghiệp đi thuê phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng TSCĐ theo các quy định trong hợp đồng thuê. Chi phí thuê TSCĐ được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

- Doanh nghiệp cho thuê, với tư cách là chủ sở hữu, phải theo dõi, quản lý TSCĐ cho thuê.

b. Đối với TSCĐ thuê tài chính:

 - Doanh nghiệp đi thuê phải theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản cố định đi thuê như tài sản cố định thuộc sở hữu của doanh nghiệp và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng thuê tài sản cố định.

- Doanh nghiệp cho thuê, với tư cách là chủ đầu tư, phải theo dõi và thực hiện đúng các quy định trong hợp đồng cho thuê tài sản cố định.

c. Trường hợp trong hợp đồng thuê tài sản (bao gồm cả thuê hoạt động và thuê tài chính) quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa TSCĐ đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng thời gian tối đa không quá 3 năm.

4. Đối với giao dịch bán và thuê lại tài sản cố định:

- Trường hợp doanh nghiệp bán và cho thuê lại tài sản cố định là thuê hoạt động, doanh nghiệp phải thực hiện như quy định đối với doanh nghiệp đi thuê tài sản cố định hoạt động. Các khoản chênh lệch phát sinh khi giá bán thỏa thuận, tiền thuê lại tài sản cố định ở mức thấp hơn hoặc cao hơn giá trị hợp lý được hạch toán ngay vào thu nhập trong kỳ phát sinh hoặc phân bổ dần vào chi phí theo quy định.

- Trường hợp doanh nghiệp bán và thuê lại tài sản cố định là thuê tài chính, doanh nghiệp phải thực hiện như quy định đối với doanh nghiệp đi thuê tài sản cố định tài chính. Khoản chênh lệch giữa giữa thu nhập bán tài sản với giá trị còn lại trên sổ kế toán được hạch toán vào thu nhập theo quy định.

* Mẫu đăng ký khấu hao tài sản cố định:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày.......tháng...........năm 20

 

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

                Kính gửi:  

Tên đơn vị: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế:

        Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

        Nay Công ty...................... đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế......................................theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Theo bảng chi tiết dưới đây.

 

STT

Tên tài sản cố định

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Bắt đầu trích khấu tài sản cố định (thời gian)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 ĐẠI DIỆN CÔNG TY

                                                                                                                                                                   (Ký và đóng dấu)

 

 

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

Thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng (ngày lập) hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Rất mong nhận được sự hợp tác!Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Hướng dẫn phương thức xác định tài sản cố định ? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số:  1900.6162
 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê