Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

 

1. Thẩm quyền giải quyết:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

2. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

Hồ sơ giải thể Doanh nghiệp, bao gồm:

- Biên bản họp về việc giải thể của;

- Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 02 Thành viên trở lên.

- Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.

- Tất cả  thành viên Hợp danh trong Công ty Hợp danh.

- Quyết định về việc giải thể;

+ Quyết định do Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch ký thay mặt Hội đồng của:

- Chủ sở hữu đối với Doanh nghiệp tư nhân.

- Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 02 Thành viên trở lên.

- Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần. 

- Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH 01 thành viên.

- Tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên) đối với Công ty Hợp danh.

+ Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ của:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân. 

- Hội đồng thành viên Công ty TNHH 02 thành viên trở lên.

- Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần.

- Chủ sở hữu Công ty TNHH 01 thành viên. 

- Tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên) đối với Công ty Hợp danh. 

Trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp (trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng). Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản (trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân hàng, Doanh nghiệp cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).

Doanh nghiệp đăng bố cáo quyết định giải thể ít nhất trên một tờ báo viết (tại địa phương nơi đặt trụ sở chính) hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp (nộp kèm theo hồ sơ giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định giải thể).

- Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Thông báo đối tượng nộp thuế  và quyết toán hoàn tất nghĩa vụ thuế tại cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;

Thông báo do Người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể ;

- Doanh nghiệp tư nhân.

- Công ty TNHH 02 thành viên.

- Công ty Cổ phần.

- Công ty TNHH 01 thành viên. 

- Công ty Hợp danh.

+ Giấy Chứng nhận của Công an  Tỉnh/TP  về việc Doanh nghiệp đã nộp con dấu (hoặc Công văn của Công an thành phố Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký làm thủ tục cấp con dấu) (hoặc Công ty nộp bản sao công chứng hợp lệ).

     3. Nhận và trả kết quả:

Nhân viên của CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ  tiến hành nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận kết quả phải xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực) để đối chiếu. Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của NĐDTPL cho người đến nhận kết quả.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT MINH KHUÊ