Theo trao đổi trên các diễn đàn mạng, tôi nhận được 1 ý kiến là thuêhộ/mượn người đứng ra làm giám đốc để xin giấy phép ICP. Vậy khi bổ nhiệm giám đốc khác thì người được bổ nhiệm có cần phải có bằng Đại Học hay không ?

Thân chào,

Người gửi: Henry Nguyễn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn cấp giấy phép mạng xã hội ?

Tư vấn cấp giấy phép mạng xã hội gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

2. Luật sư tư vấn:

Tại khoản 5 Điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây:

“a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;

b) Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

c) Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hp, mạng xã hội;

d) Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hp với quy mô hoạt động;

đ) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.”

 Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2014/TT-BTTT quy định Điều kiện về nhân sự quy định tại điểm b khoản 5 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội như sau:

“1. Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin.

a) Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội;

b) Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài, có địa chỉ tạm trú ít nhất 6 tháng tại Việt Nam.

c) Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có trách nhiệm cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết.

d) Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp có thể giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin;

đ) Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin.”

Như vậy, theo quy định trên thì người chịu trách nhiệm quản lý nội dung bắt buộc phải là người tốt nghiệp đại học. Do đó, trong trường hợp bạn muốn thành lập công ty mà chưa tốt nghiệp đại học thì không thể trở thành người trực tiếp điều hành hoạt động của mạng xã hội, trong trường hợp này bạn có thể thực hiện thuê một người làm giám đốc và người này bắt buộc phải tốt nghiệp đại học.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê