Do đó, Doanh nghiệp này đã thực hiện chương trình khuyến mại. Theo đó, từ ngày 1/9/2015 đến 30/10/2015, khi khách hàng mang điện thoại bất kỳ còn sử dụng được của các hãng sản xuất khác đến các cửa hàng/đại lý ủy quyền của A thì sẽ được mua điện thoại thông minh Z10 của hãng này với giá 8,5 triệu đồng. Biết rằng thị phần của A trên thị trường liên quan là 7,8%.Giá thành toàn bộ của điện thoại thông minh Z10 là 8,1 triệu đồng.

1. Theo anh/chị hành vi của công ty A có vi phạm quy định của Luật cạnh tranh không? Tại sao?

2. Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết và Công ty A sẽ bị xử phạt như thế nào?

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

- Luật cạnh tranh 2004

- Nghị định 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

2. Nội dung phân tích

Căn cứ Điều 39 Luật cạnh tranh 2004 quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh:

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật này bao gồm:

.....

6. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

7. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

8. Phân biệt đối xử của hiệp hội;

9. Bán hàng đa cấp bất chính;

....

Hành vi nêu trên thuộc hình thức khuyến mại, Điều 46 Luật cạnh tranh quy định hành vi khuyến mại nhằm cạnh trang không lành mạnh như sau:

......

4. Tặng hàng hoá cho khách hàng dùng thử nhưng lại yêu cầu khách hàng đổi hàng hoá cùng loại do doanh nghiệp khác sản xuất mà khách hàng đó đang sử dụng để dùng hàng hóa của mình;

5. Các hoạt động khuyến mại khác mà pháp luật có quy định cấm.

Vậy hành vi của Công ty A thuộc hành vi cạnh tanh không lành mạnh, cụ thể là hành vi vi phạm tặn hàng hóa cho khách dùng thử nhưng lại yêu cầu khách đổi hàng hóa cùng loại do doanh nghiệp khác sản xuất mà khách hàng đó đang sử dụng để dùng hàng hóa của mình.

Hành vi này bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 34 Nghị định 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Điều 34. Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh 
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 
a) Tổ chức khuyến mại mà gian dối về giải thưởng; 
b) Khuyến mại không trung thực hoặc gây nhầm lẫn về hàng hóa, dịch vụ để lừa dối khách hàng; 
c) Phân biệt đối xử đối với các khách hàng như nhau tại các địa bàn tổ chức khuyến mại khác nhau trong cùng một chương trình khuyến mại; 
d) Tặng hàng hóa cho khách hàng dùng thử nhưng lại yêu cầu khách hàng đổi hàng hóa cùng loại do doanh nghiệp khác sản xuất mà khách hàng đó đang sử dụng để dùng hàng hóa của mình. 
2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp quy mô tổ chức khuyến mại thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. 
3. Ngoài việc bị phạt tiền quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 4 Điều 28 của Nghị định này.

Vậy hành vi vi phạm này sẽ bị xử lý với mức 70.000.000 đồng nếu phạm vi khuyến mại trên một tỉnh. Nếu phạm vi khuyến mại từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì mức phạt là 90.000.000 đồng. Ngoài hình thức xử phạt, doanh nghiệp còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung như:

- Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm bao gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm;

-  Buộc cải chính công khai.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê