Tái cơ cấu-Tái cấu trúc-Đảm bảo phát triển bền vững

Đây là các động tác căn bản mỗi doanh nghiệp sẽ tiến hành, trước và trên hết vì chính sức mạnh lâu dài, năng lực cạnh tranh, và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thông thường IPO có ý nghĩa vừa tượng trưng vừa tiêu biểu cho quyết định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trở thành một tên tuổi đại chúng thông qua rất nhiều thay đổi về đặc tính và cách thức vận hành.

Chính vì thế, các bước thuộc nhóm công việc này rất quan trọng. Về cơ bản, một số bước sau đây thể hiện bản chất của sự thay đổi có tính chất nền móng này của mỗi doanh nghiệp, dù ở Việt Nam, Hong Kong, Singapore hay ở Mỹ.

- Gộp/tách các tài sản, khoản nợ và các công ty con của tập đoàn xin niêm yết.

- Tái cơ cấu về nhân sự.

- Thiết lập hệ thống quản lý, hệ thống quản trị tài chính, marketing và quản trị rủi ro.

- Khả năng cạnh tranh.

- Giao dịch giữa các bên.

Định giá tài sản.

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyếngọi:1900 6162

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài - Ảnh minh họa


Lộ trình IPO (Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu) tiêu biểu (xem sơ đồ kèm theo)

roadmap.gif

Kế toán

Kế toán được xem là "ngôn ngữ của thế giới kinh doanh" và đây là ngôn ngữ ngày càng có nhiều đặc điểm chung giữa các nền kinh tế. Chúng ta có thể yên tâm phát biểu rằng, quá trình Toàn cầu hóa đang diễn ra sẽ còn khiến cho kế toán và phương pháp hạch toán ở các doanh nghiệp ở các nền kinh tế rải khắp toàn cầu sẽ ngày càng nhiều điểm chung hơn nữa. Về các nguyên lý thì từ lâu đã rất tương đồng rồi.

Chức năng kế toán về mặt ghi sổ (bookkeeping) sẽ làm những việc quan trọng mà doanh nghiệp cần thiết kiểm soát như sau:

- Ghi nhận doanh thu.

- Khấu hao và tình trạng của tài sản cố định.

- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi và các khoản phải thu khác.

- Định giá hàng tồn kho và dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn và ngắn hạn.

- Thuê mua tài chính.

- Chi phí hoạt động tài chính.

- Trợ cấp từ chính phủ.

- Quỹ trợ cấp hưu trí.

Thuế

Thuế là nghĩa vụ mà một kinh tế gia lừng lẫy đã phát biểu rằng có hai thứ mà một con người sinh ra không thể tránh: Chết và Thuế.

Đối với doanh nghiệp, khi tính chất đại chúng tăng lên qua quá trình IPO và niêm yết cổ phiếu, việc làm rành mạch và đảm bảo nghĩa vụ thuế chính là "sự tự bảo vệ" tốt nhất cho doanh nghiệp. Một thương hiệu có nhận biết tăng cao trên TTCK cũng cần là một thương hiệu lành mạnh về phương pháp làm ăn-kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế. Cho tới hết năm 2006, những doanh nghiệp niêm yết trước 1/1/2007 sẽ vẫn được chiếu theo qui định cũ, được miễn giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp. Qui tắc này trong pháp lý kinh doanh gọi là "grandfathering," nghĩa là đảm bảo tính hiệu lực của văn bản trong quá khứ trước khi văn bản mới có hiệu lực.

- Hợp lý hóa thuế.

- Lập kế hoạch thuế.

- Quyền chọn mua cổ phiếu cho nhân viên.

Công ty luật Minh Khuê(st)

-------------------------------------------------

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn xin cấp phép đầu tư;

2. Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư;

3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh;

4. Các dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư trong nước;

5. Tư vấn thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam;

6. Dịch vụ tư vấn Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;