Giao hàng từng phần: cho phépchứng từ yêu cầu:+ 3 bản gốc hóa đơn thương mại xuất trình bởi người thụ hưởng;+ 2 bản gốc chứng nhận xuất xứ hàng hóa;+ bản gốc hồ sơ bảo hiểm bảo hiểm. Vậy quy trình thanh toán của giao dịch l/c nói trên trong thường hợp l/c có giátrị thanh toán tại fb là gì. Nếu khi thông báo l/c, eb yêu cầu công ty b kiểm tra l/c trước khi giaohàng. Vậyvì sao công ty b cần kiểm tra l/c và những yếu tố nào cần xem xét khi kiểmtra l/c. Sau khi nhận được và kiểm tra bộ chứng từ, fb đã gửi thông báo từ chốithanh toán bộchứng từ với các lý do sau đây: hóa đơn không có chữ kí phát hành của người thụ hưởng.  giá trị của bộ chứng từ chỉ có $46. 000, thấp hơn trong l/c. Vậy việc từ chối của fb hợp lý không. Vì sao. Xin cảm ơn.

Người gửi : Bellisa Nguyễn

Luật sư trả lời: