>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyếngọi:1900.6162

 

- Bao gồm các dịch vụ pháp lý liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, uỷ thác xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá, tạm nhập tái xuất, dịch vụ giám định hàng hoá, dịch vụ đại lý hàng hoá, dịch vụ môi giới thương mại, dịch vụ logicstics...

- Dịch vụ tìm kiếm, kiểm tra thông tin, lựa chọn đối tác để khách hàng tiến hành hoạt động thương mại, hoạt động vận tải;

- Dịch vụ tư vấn pháp luật, đại diện đàm phán, chuẩn bị các tài liệu tiền hợp đồng, hợp đồng để tiến hành các hoạt động thương mại, hoạt động vận tải;

- Tư vấn biện pháp giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng hoà giải hoặc thông qua tố tụng Toà án, tố tụng trọng tài;

- Thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt nam và Thương nhân Việt nam tại nước ngoài;

- Thành lập các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ đặc biệt (giám định hàng hoá, môi giới thương mại, xúc tiến thương mại...)

- Tư vấn, tìm kiếm, lựa chọn biện pháp giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, cơ quan giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và cùng với khách hàng giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP