Vì khi có công trình mình đến cửa hàng lấy và bán. Vậy mình có phải thành lập công ty hay đăng ký và khai báo thuế không?

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: NT Dung

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng ?

Tư vấn kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 39/2007/NĐ-CP quy định về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.

Luật Quản lý thuế năm 2006.

2. Nội dung phân tích:

Điểm d khoản 1 điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP quy định:

"Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân" theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại sau đây:

d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ;"

Trong trường hợp này, bạn mua vật liệu xây dựng từ nơi khác về theo từng chuyến để bán như vậy bạn không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh vì vậy bạn không cần phải đăng ký kinh doanh hay phải thành lập công ty

Theo Luật Quản lý thuế năm 2006 thì thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước ở đây bạn không đăng ký kinh doanh nên bạn không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng bạn vẫn phải khai và nộp các loại thuế khác như: thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài,...

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê