Lợi ích mà TPRM đem lại là gì?

TPRM đem lại lợi ích cho tất cả các nước thành viên. Về phía nước được rà soát chính sách, đây là dịp để hệ thống hoá lại các văn bản pháp luật liên quan đến thương mại quốc tế để điều chỉnh, bổ sung. Về phía các nước thành viên còn lại, đây là một công cụ để giám sát việc thực thi các hiệp định WTO của nước được rà soát, và cũng là cơ hội để cập nhật về hệ thống thương mại của nước này.

Việc rà soát chính sách thương mại thường xuyên và hiệu quả sẽ giúp giảm bớt khả năng phát sinh tranh chấp giữa các nước thành viên WTO.

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.1940

Mục đích của Cơ chế Rà soát Chính sách Thương mại (TPRM) là gì?

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài - Ảnh minh họa

Cơ quan Rà soát Chính sách Thương mại (TPRB) và Cơ quan Giải quyết Tranh chấp có phải là một không?
Về thành phần thì hai cơ quan này đúng là một vì cả hai đều bao gồm các thành viên của Đại Hội đồng WTO, tức là đều bao gồm đại diện của tất cả các nước thành viên.

Nhưng về chức năng thì hai cơ quan này độc lập với nhau cũng như độc lập với Đại Hội đồng. Mỗi cơ quan đều có thể có Chủ tịch riêng (không phải là Chủ tịch Đại Hội đồng) và thủ tục làm việc riêng.
 

Chu kỳ rà soát chính sách là bao nhiêu năm?

Chu kỳ rà soát chính sách là khoảng thời gian giữa hai lần rà soát. Chu kỳ này khác nhau giữa các nhóm nước tuỳ theo tỷ trọng thương mại của các nước đó so với thương mại thế giới.

Cụ thể, nhóm 4 nước Hoa Kỳ, Canada, Liên minh Châu Âu (EU) và Nhật rà soát 2 năm một lần. Nhóm 16 nước phát triển tiếp theo rà soát 4 năm một lần. Với các nước còn lại, chu kỳ rà soát là 6 năm, thậm chí có thể dài hơn đối với các nước kém phát triển.

Trong trường hợp có thay đổi lớn trong chính sách thương mại của một nước thành viên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các nước thành viên khác thì TPRB có thể yêu cầu đưa lần rà soát tiếp theo của nước thành viên đó lên sớm hơn.
 

Đối với trường hợp EU, chính sách của từng nước thành viên trong Liên minh có được rà soát hay không?
Có. Mặc dù EU là một liên kết kinh tế khá chặt chẽ, có các chính sách kinh tế đối ngoại chung đại diện cho tất cả các thành viên, nhưng nếu một nước thành viên EU vi phạm quy định của WTO thì chính sách của nước đó vẫn bị rà soát.

 

Đối tượng của việc rà soát chỉ dừng ở mức chính sách thôi sao?
Thực tế, việc rà soát bao gồm cả chính sách (các văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành) lẫn hành vi thương mại cụ thể (các hoạt động không được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, nhưng vẫn diễn ra trong thực tế). Ví dụ, một nước có thể không có văn bản nào chính thức tuyên bố trợ cấp xuất khẩu, nhưng vẫn có trợ cấp trên thực tế thì hành vi này có thể bị đưa ra xem xét khi rà soát chính sách thương mại.

 

Quy trình rà soát diễn ra như thế nào?
Hàng năm, Chủ tịch TPRB sẽ lên lịch các nước sẽ tiến hành rà soát trong năm.

Nước được rà soát sẽ phải chuẩn bị một bản báo cáo tương đối chi tiết và toàn diện về chính sách thương mại của nước mình, đặc biệt là những thay đổi đã diễn ra trong khoảng thời gian giữa hai lần rà soát.

Bên cạnh đó, Ban Thư ký WTO cũng chuẩn bị một báo cáo độc lập về chính sách thương mại của nước được rà soát. Ban Thư ký WTO có thể yêu cầu nước liên quan cung cấp thông tin hoặc tự cử phái đoàn đến nước đó tìm hiểu thông tin.
 

Dựa trên các báo cáo này, TPRB sẽ họp trong vòng 1-2 ngày để rà soát chính sách thương mại của nước liên quan.

Sau phiên họp rà soát, các báo cáo và biên bản phiên họp sẽ được xuất bản để mọi đối tượng có quan tâm đều có thể tìm hiểu.
 

Với những nước có chu kỳ rà soát dài thì có cách nào để cập nhật thông tin về chính sách của nước đó không?

Giữa các kỳ rà soát, các nước thành viên vẫn có việc phải làm. Rất nhiều hiệp định của WTO yêu cầu các nước phải thông báo khi có thay đổi chính sách. Hàng năm, các nước cũng phải cung cấp số liệu thống kê về tình hình thương mại của nước mình.

Trên quan điểm của một chính phủ, làm thế nào để việc rà soát thực sự có hiệu quả?

Ở đây, một lần nữa ta lại thấy vai trò của doanh nghiệp. Doanh nghiệp là nguồn thông tin quan trọng phản hồi về những tác động của chính sách trong nước, đồng thời phản ánh về những điểm vướng mắc trong chính sách của các nước khác mà họ gặp phải trong thực tế hoạt động kinh doanh của mình. Qua đó, doanh nghiệp giúp chính phủ tự rà soát và có yêu cầu thích đáng khi rà soát chính sách của các nước khác.

Doanh nghiệp có thể tự mình phản ánh thông tin tới các cơ quan chính phủ hoặc thông qua các phòng thương mại và công nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức phi chính phủ.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

------------------------------------