Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

 

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật Doanh nghiệp 2014

2. Nội dung:

Công ty Cổ phần là loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và có những đặc điểm pháp lý sau:

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; giá trị cổ phần gọi là mệnh giá cổ phần, mua cổ phần là hình thức chính để góp vốn vào công ty cổ phần ;

- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

- Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Công ty Cổ phần có thể lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau ( trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác):

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Những ưu điểm và nhược điểm của Công ty Cổ phần:

Ưu điểm: 

- Chế độ trách nhiệm trong Công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao;

- Khả năng huy động vốn cao từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau thông qua hình thức phát hành cổ phiếu ra thị trường, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần. Cơ cấu vốn của Công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện cho nhiều người cùng góp vốn vào công ty;

- Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần dễ dàng và linh hoạt hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác, do đó phạm vi đối tượng được pham gia góp vốn vào công ty cổ phần rất rộng, có thể bao gồm cả cán bộ, công chức.

Nhược điểm:

- Việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần tương đối phức tạp do số lượng các cổ đông lớn, và hầu như việc xây dựng công ty dựa trên số vốn góp của các cổ đông mà không phải xây dựng dựa trên mối quan hệ quen biết, tin tưởng như ở loại hình Công ty Hợp danh hay Công ty TNHH, thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;

- Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần phức tạp hơn các loại hình doanh nghiệp khác và việc quản lý cũng rất khó khăn do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

Trên đây là nội dung chúng tôi cung cấp trong phạm vi bài viết này.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê