Chủ tịch hội đồng quản trị cho rằng ông chỉ muốn nhận các câu hỏi có tính xây dựng và không muốn trả lời các câu hỏi phá rối từ các cổ đông từ công ty đối thủ, vì có các cổ đông chỉ nắm vài ngàn cổ phần. Nhận xét về hành động của ông ấy có trái luật không ạ ? phân tích tại sao ?

Người hỏi: Trần Minh Long

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn xử lý tình huống họp đại hội đồng cổ đông ?

Tư vấn xử lý tình huống họp đại hội đồng cổ đông gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến Công ty. Về vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2005 (LDN)

Đối với trường hợp của bạn thì không thể khẳng định được hành động của chủ tịch Hội đồng quản trị là có vi phạm pháp luật hay không?!

Căn cứ theo Điểm e Khoản 2 Điều 111 quy định về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Với việc không tiếp nhận những ý kiến mang tính không xây dựng từ những cổ đông khác của Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ vi phạm pháp luật nếu như trong Điều lệ công ty bạn có quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị buộc phải tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi từ phía cổ đông.

Với việc không tiếp nhận những ý kiến mang tính không xây dựng từ những cổ đông khác của Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ không vi phạm pháp luật nếu như trong Điều lệ công ty bạn có quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền bỏ qua các câu hỏi mang tính không xây dựng công ty đến từ các cổ đông.          

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê