Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Vì bạn không cho biết thông tin công ty bạn kinh doanh ngành nghề gì, mặt hàng gì nên tôi chỉ có thể tư vấn một cách chung nhất về các loại thuế mà doanh nghiệp khi mới thành lập phải nộp:

- Thuế môn bài: mỗi năm nộp một lần tùy theo mức vốn điều lệ, đối với năm đầu tiên còn tùy thuộc vào thời điểm thành lập, nếu thành lập vào khoảng thời gian sau 30/6 thì chỉ phải nộp mức thuế môn bài bằng 1/2 mức thuế của năm.

- Thuế giá trị gia tăng: kê khai, báo cáo cà nộp thuế giá trị gia tăng của tháng trước trước ngày 20 của tháng tiếp theo

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: công ty phải nộp thuế thu hập doanh nghiệp theo từng quý, và cuối năm thì quyết toán thuế thu nhập daonh nghiệp năm

- Thu thu nhập cá nhân: chủ sở hữu công ty và nhân viên phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Ngài ra tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà công ty bạn có thể phải nộp thêm các laoij thuế khác như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên,...

Muốn biết thêm chi tiết về việc khai các loại thuế trên bạn có thể xem   thông tư số 28/2011/TT-BTC

Điều 11 thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

"1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;..."

Theo đó thì nếu bạn không đăng kí thành lập công ty thì vẫn có thể mua và sử dụng hóa đơn tại Cục/ Chi cục thuế với giá theo quy định tại điều 12 thông tư này "Hóa đơn do Cục Thuế đặt in được bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí gồm: giá đặt in và phí phát hành. Cục trưởng Cục Thuế quyết định và niêm yết giá bán hóa đơn theo nguyên tắc trên. Cơ quan thuế các cấp không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào ngoài giá bán đã niêm yết."

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê